Asbestherkennen

KIWA benaderde FLO voor de cursus Asbestherkennen. Deze cursus, die KIWA al jaren klassikaal verzorgt, moet medewerkers van onder meer bouwbedrijven bewust maken van de mogelijke aanwezigheid en gevaren van asbest. FLO heeft deze cursus gegoten in een nieuw online format.

Dit format, speciaal ontwikkeld voor KIWA, is helder en uitnodigend. De navigatie is eenvoudig. Waar mogelijk zijn de theorie en vragen visueel van aard. Dit maakt de cursus laagdrempelig en dit stimuleert de cursist om deze met succes af te ronden.