Leermateriaal MBO

FLO is in samenwerking met Ondile Uitgeverij de uitdaging aangegaan om al hun lesmateriaal om te zetten naar een vorm van blended learning met een combinatie van boeken, klassikale lessen en online leren. Voor Ondile was het belangrijk dat, aansluitend op de boekenpakketten, het online leerprogramma modulair opgebouwd werd. Met dit in het achterhoofd heeft FLO een basisstructuur ontwikkeld in de huisstijl van Ondile die op iedere module kan worden toegepast. Hierdoor zijn de ontwikkelingskosten per module laag en zijn alle modules herkenbaar voor de gebruiker. Inmiddels zijn meer dan 120 modules ontwikkeld.

De cursussen sluiten aan op het niveau en leergedrag van de doelgroep: MBO studenten Transport en Logistiek. FLO luisterde intensief naar de ervaringen van Ondile en naar de wensen van docenten en studenten. Dit resulteerde in een heldere opzet met behapbare, bondige onderdelen. De interactieve vragen pakken de aandacht van de student en houden die ook vast. Dat lukt met sprekende afbeeldingen, een directe feedback en stimulatie door beloning. De realistische opdrachten dagen uit tot praktische toepassing van de opgedane kennis. Docenten kunnen hun studenten uitgebreid volgen, begeleiden en toetsen.