LIFE IS A
CONTINUOUS
LEARNING
EXPERIENCE

Onze visie op e-learning

E-learning biedt vele mogelijkheden. Het kan de impact van een cursus sterk verhogen en kost vaak aanzienlijk minder dan een traditionele cursus. De cursist kan tijd- en plaatsonafhankelijk werken in een gepersonaliseerde en interactieve omgeving. Die online omgeving is vaak een aangename plek, dynamisch en stimulerend. Goede e-learning maakt lastige theorie helder en saaie stof, nou ja, minder saai. FLO beheerst de technieken die dit mogelijk maken.

E-learning is echter geen doel op zich. FLO zal nooit aanraden om een cursus te digitaliseren ‘omdat het kan’.

E-learning is een toevoeging aan de gereedschapskist van de opleider. Het is een bijzonder krachtig gereedschap, maar de kist bevat meer. Print bijvoorbeeld. Papier lijkt als medium misschien ouderwets en achterhaald, maar is nog altijd een zeer krachtige tool. En niet te vergeten: een fysiek aanwezige docent die inspireert en stimuleert door cursisten persoonlijke aandacht te geven.

Onze expertise omvat daarom niet alleen e-learning, maar didactiek in het algemeen. We kunnen een sterke online cursus maken én die inpassen in een breder onderwijsprogramma. Dat doen we samen met onze klanten.

Vormen van e-learning die FLO aanbiedt


Hybrid (blended) learning

E-learning gecombineerd met een ander medium. U beschikt al over een goed handboek? FLO ontwikkelt een e-learning module die erop aansluit. Dat biedt een combinatie van geconcentreerd lezen (dat gaat nog altijd het beste van papier) met de voordelen van e-learning (een interactieve, dynamische leerervaring).

E-book

Een theorieboek of naslagwerk, maar dan digitaal. Eventueel verrijkt met animaties en video’s. Naar wens toegespitst op mobiel gebruik.

E-learning

Een volledig digitale cursus. Interactief. Theorie en vragen verrijkt met afbeeldingen, animaties en video’s.

Toetsen

Digitale toetsen: makkelijk, veilig en adaptief. FLO kan toetsen samenstellen in vele vormen en voor ieder niveau.

CIJFERS, CIJFERS EN NOG EENS CIJFERS…

E-learning lijkt onvermijdelijk. FLO hoopt dat u voor e-learning kiest omdat het werkt. De volgende cijfers kunnen u hierbij helpen.

IBM concludeert dat hun werknemers vijf keer zoveel kennis hebben opgedaan binnen dezelfde tijd nadat een cursus was gedigitaliseerd. Hierdoor zijn bedrijven minder geld kwijt aan training. Bovendien kunnen de werknemers sneller weer aan de slag.

IBM, 2013

E-learning is goed voor het milieu. Een studie van de Open University toont aan dat de productie en de toepassing van online cursussen gemiddeld 90% minder energie kost en 85% minder CO2 produceert dan conventionele cursussen.

Britain’s Open University Study

De omzet per werknemer is 26% hoger bij bedrijven die bij training modern technologie zoals E-learning inzetten. Deze bedrijven kunnen hun werknemers meer en vaker trainen. Dit verlaagt bovendien het verloop. Want bijna 25% van alle werknemers die van baan wisselt, doet dat wegens gebrek aan opleidingsmogelijkheden.

Bersin & Associates Research Report

CertifyMe.net interviewde bedrijven over de toepassing van E-learning in bedrijven. 72% van de geïnterviewde bedrijven meende dat E-learning hen helpt om veranderingen in de markt bij te houden en daardoor competitief te blijven.

CertifyMe

De betrokkenheid van werknemers kan met 18% worden vergroot middels E-learning.

Moly Fletcher Company

Voor veel bedrijven geldt: verhoogde kennis resulteert in meer omzet. Volgens IBM verhoogt iedere euro die wordt geïnvesteerd in online training, de productiviteit met €30. Dat komt vooral omdat werknemers minder tijd afwezig zijn van de werkvloer en omdat ze hun nieuwe vaardigheden direct kunnen inzetten.

Ambient Insight 2012-2017 Worldwide Mobile Learning Market

IBM zegt ongeveer $200 miljoen te hebben bespaard sinds de overstap naar E-learning. Niet alleen omdat werknemers meer leren in minder tijd, maar ook door een vermindering van uitgaven voor reizen, hotels, materiaal, instructeurs etc.

IBM, 2013

Het leren middels e-learning kost een cursist 40% tot 60% minder tijd dan in een traditionele klassikale opzet. Dat komt met name omdat de cursist kan leren wanneer hij wil. Dat gebeurt overigens zonder dat de kwaliteit van kennis achteruit gaat. Het tegendeel blijkt waar.

Brandon Hall Group

Het Research Institute of America concludeert dat door E-learning opgedane kennis 25% tot 60% beter beklijft dan kennis opgedaan tijdens een traditionele les. Dat komt omdat cursisten meer controle hebben over het leerproces en omdat ze de mogelijkheid hebben meer tijd te besteden aan onderdelen die zij lastig vinden.

The Research Institute of America