Meer stageplekken in de zorg door e-learning

Meer stageplekken in de zorg door e-learning

Het tekort aan personeel in de zorg groeit snel. De druk op huidige zorgprofessionals is zo groot dat velen van hen overwegen de sector te verlaten. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die het probleem nog urgenter maakt, stelt onderzoeksbureau Berenschot.

Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel?

Een begin: minister Van Engelshoven (Onderwijs) heeft de Hogeschool van Amsterdam toestemming gegeven om ruim 170 extra studenten toe te laten tot de opleiding Verpleegkunde. De verruiming is mogelijk doordat er nieuwe stageplaatsen zijn gevonden. ,,Een tekort aan stageplaatsen is, zeker wanneer er een grote maatschappelijke behoefte is, natuurlijk zeer onwenselijk’’, weet ook de minister.

Een tekort aan stageplaatsen? Jazeker, er is een tekort aan stageplaatsen én een enorm aantal openstaande vacatures. Stagiairs moeten immers begeleid worden dus hoe minder zorgprofessionals, hoe kleiner het aantal stageplekken.

Kan die verhouding niet anders?

Volgens FLO kan dat met e-learning. Zorg is mensenwerk: stagiairs leren vooral met de handen aan het bed. Daar is goede begeleiding bij nodig. Helaas zijn stagairs en hun begeleiders veel tijd kwijt aan onderwijs waar geen begeleiding bij nodig is. Gebruik hiervoor e-learning: zorgverleners houden hun kennis op peil met korte en effectieve online cursussen; stagiairs bereiden hun leermoment aan het bed met korte instructies voor. Zo’n cursus kunnen zij volgen waar en wanneer zij willen. Zo blijft er meer tijd over voor werk aan het bed. Die tijd kan bovendien beter benut worden: de stagiair is immers al voorbereid.

Heeft u interesse voor e-learning van FLO? Neem contact met ons op.