Scholing onder 55-plussers

Scholing onder 55-plussers

Scholing onder 55-plussers

55-plussers laten zich steeds vaker om- of bijscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt op peil te houden. Het verschil met het aantal jongere dertigers en veertigers dat terug de schoolbanken in gaat, wordt daarmee kleiner. Dit blijkt uit het rapport ‘Nederland in leerstand‘ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

Minister Slob: minder lestijd in voortgezet onderwijs en mbo inroosteren

Minister Slob: minder lestijd in voortgezet onderwijs en mbo inroosteren

Minister Slob: minder lestijd in voortgezet onderwijs en mbo inroosteren

Scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo moeten nadenken of ze niet minder lesuren willen inroosteren, om zo de werkdruk voor leraar én leerling te verlichten. Dat hebben ze in eigen hand, stelt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

FLO staat op Vakkanjers en Skills Talents!

FLO staat op Vakkanjers en Skills Talents!

FLO staat op Vakkanjers en Skills Talents!

FLO staat samen met HKmobile op Vakkanjers en Skills Talents! Bezoek ons op 9 maart in Den Haag, op 12 maart in Soest en op 15, 16, 17 en 28 maart in Zwolle. Kom meer te weten over e-learning.

Meer stageplekken in de zorg door e-learning

Meer stageplekken in de zorg door e-learning

Meer stageplekken in de zorg door e-learning

Het tekort aan personeel in de zorg groeit snel. De druk op huidige zorgprofessionals is zo groot dat velen van hen overwegen de sector te verlaten. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die het probleem nog urgenter maakt, stelt onderzoeksbureau Berenschot.

Go Mama!

Go Mama!

Go Mama!

Vandaag start Stichting Lezen & Schrijven de campagne Go Mama! “Doel is meer vrouwen te activeren een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Dat is nodig, want in Nederland bestaat een groot verschil tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Dit verschil is groter dan in de ons omringende landen.”

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen

Een digitale toets is even veilig als een toets op papier zolang de technische ect-randvoorwaarden op orde zijn. Lees deze recente publicatie van Kennisnet.

Stay ahead! Zorg dat uw werknemers een leven lang leren.

Stay ahead! Zorg dat uw werknemers een leven lang leren.

Stay ahead! Zorg dat uw werknemers een leven lang leren.

Door ontwikkelingen als robotisering zijn de banen van vandaag niet de banen van morgen. Alleen door een leven lang te leren, houden vakmensen kansen op de arbeidsmarkt. Ook het nieuwe kabinet onderschrijft dat. Sinds kort is het levenlanglerenkrediet ingevoerd en na het wo en hbo is nu ook aandacht voor een leven lang ontwikkelen in het mbo.

Doordacht digitaal

Doordacht digitaal

Doordacht digitaal

De Onderwijsraad heeft onlangs een advies gepresenteerd: Doordacht Digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk. Digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren.

FLO feliciteert Rotterdam!

FLO feliciteert Rotterdam!

FLO feliciteert Rotterdam!

Rotterdam kiest voor een ambitieus onderwijsbeleid: Leren Loont! Bovendien is Rotterdam officieel Onderwijsstad van Nederland 2016-2017. Onderwijsinstellingen en gemeente bouwen in het ‘Onderwijslab010’ aan het onderwijs van de toekomst. Ook het bedrijfsleven en andere partijen dragen bij aan dit initiatief. FLO zegt: goed bezig, Rotterdam!